پایه

پایه های تولیدی در این باغ مادری جهت احداث خزانه انتظار و تولید نهال پیوندی در اختیار نهالستان ها قرار می گیرد

تولید کنندگان نهال پیوندی می توانند با مشاهده لیست تولید پایه ها بر اساس اطلاعات موجود در کاتالوگ ، نوع ، سایز و تعداد پایه درخواستی خود را جهت تولید ثبت نمایند

پایه ها در سایز هایی با قطر 5-7 میلیمتر، 7-9 میلیمتر و 9- 12 میلیمتر درجه بندی خواهند شد.