ژنوا ۱۶، (Geneva 16)*

از تلاقی بین پایه­های M26 و Robusta 5 در سال 1978 به‌دست‌آمده است . پایه‌ای جدید با ویژگی­هایی مانند مقاومت به آتشک، عملکرد بالا، سازگاری به اکثر خاک­ها، مقاومت به پوسیدگی طوقه، مقاومت به سرما، پاجوش‌دهی کم، زودباردهی همراه با عملکرد بالا نسبت به M9، جایگزین مناسبی برای پایه M9 در مناطقی با خطر آتشک، اندازه میوه درشت‌تر، نیازمند قیم در سال‌های اول رشد می‌باشد.

اندازه درختان روی این پایه 40تا50 درصد استاندارد است. در مطالعات انجام شده در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و لهستان مشخص شده است که درختان روی این پایه، از پایهM9 Pajam 2 15% کوچک‌تر بوده اما عملکرد آنها 14% بیشتر می‌باشد. برای کشت­های متراکم با 4000- 2000 درخت در هکتار مناسب­ترین پایه است