نیک ۲۹, M9-NIC 29 (RN-29)

پایه نیک 29 از زیرمجموعه پایه‌هایM9 با سیستم ریشه توسعه یافته‌تر و قوی‌تر می‌باشد که در کشور بلژیک انتخاب و ثبت جهانی شده است. درختان روی پایه نیک 29به دلیل سیستم ریشه­دهی بهتر، پر محصول‌تر و قدرت رشد بالاتری نسبت به پایه M9 دارند، زودباردهی و تولید میوه‌های درشت‌تر از خصوصیات این پایه می‌باشد.‌ در این پایه بیماری پوسیدگی طوقه (Phytophthora cactorum) مشاهده نشده است. این پایه نیاز به قیم دارد و آبیاری تکمیلی برای آن توصیه می‌شود. امتیاز انحصاری تکثیر این پایه توسط نهالستان گهربار دریافت و برای اولین بار به ایران وارد و پس از طی دوران قرنطینه، سلامت و عاری از ویروس بودن آن‌ها مورد گواهی سازمان حفظ نباتات کشور واقع شد