کریمیسک ۱ (VVA-1) ، ( Krymsk 1)

این پایه تلاقی بین P. Tomentosa و Cerasifera P. است. Krymsk1 نسبت به پایههای تجاری رایج مقاومت بیشتری به سرما و خشکی دارد و متحمل به خاک‌های سنگین و مرطوب است. سازگاری آن با آلو (اروپایی و ژاپنی)، هلو و برخی ارقام زردآلو در طی سال‌ها مورد بررسی قرار گرفته است، و با Prunus persica, P.armeniaca, and P.domestica سازگار می‌باشد. خاک‌های سنگین با رطوبت بالا را تحمل می‌کند هم چنین با انواع خاک‌های مختلف از جمله خاک سنگین سازگار است. قدرت رشدی آن ۵۰% پایه‌های استاندار با ارتفاع ۴/۲ تا  ۶/۳ متر می‌باشد و عملکرد بالایی دارند. اندازه میوه روی این پایه نسبت به پایه St-Julien A یا پایه‌های قابل مقایسه بهتر است. در صورت تولید میوه خیلی زیادسایز میوه کوچک تر می‌شوند. مشاهدات اولیه نشان می‌دهد این پایه یکی از بهترین پایههای کنترل کننده اندازه برای زردآلو در کالیفرنیا است.