پیرودوارف-Pyrodwarf

پیرودوارف-Pyrodwarf

این پایه در آلمان از تلاقی گلابی های  "Old Home" (با ویژگی مقاوم به آتشک)  با "Bonne Louise d'Avranches) " منشا گرفته است. این پایه بسیار زودبارده (2 تا 4 سال) و پرمحصول، اندازه میوه یکنواخت،استقرار خوب مقاوم به سرما، بدون پاجوش، عدم القا کلروز درخاک‌های با pH بالا، پاکوتاه‌تر نسبت به پایه OHF9، قدرت رشد کم  و برای کاشت در تراکم­های بالا مناسب و عدم مشاهده ناسازگاری‌ می‌باشد

به لحاظ سایز شبیه کوئینز آ و بی ای 29 است. نسبت به پایه OHF97 زودبارده و پاکوتاهتر است،   حساس به آتشک (به طور متوسط) و حساس به زوال ناشناخته است.