کریمیسک ۷ (L-2) ( Krymsk 7)

اندازه درخت ۸۰ تا ۹۰ درصد پایه مازارد است. پایه‌ای متحمل به خشکی و سرما، عدم حساسیت به ویروس لکه حلقوی و پاکوتاهی هسته‌دارها، سازگار با آلبالو و گیلاس، دارای عملکرد بالا و بسیار زودبارده می‌باشد. فرم درخت به دلیل زاویههای باز بسیار مناسب است. دارای میوههایی با اندازه و سفتی بسیار مطلوب بوده و به خاکهای سنگین مقاوم است. بیماری گال طوقه در این پایه مشاهده نشده است.