کریمیسک ۶ (Krymsk 6) ، (LC-52)

این پایه حاصل تلاقی پایه‌های P. cerasus × (P. cerasus × P. maackii) است. اندازه درخت بر روی این پایه تقریبا سه چهارم اندازه کریمیسک  5 و گیزلا 12 و در مقایسه با مازارد 60 تا 70 درصد است. پایه‌ای نیمه پاکوتاه و در مقایسه با پایه مازارد زودباردهی را در پیوندک­های گیلاس القا می­کند. همانند پایه کریمیسک  5 به خوبی استقرار می­یابد و به نظر می­رسد به خاک­های سنگین­تر سازگار است. مقاوم به تنش‌های آبی می‌باشد. پاجوش­دهی کمی داشته و فرم درخت خوب و با زاویه باز و گسترده است. سازگار با اقلیم­های گرم و سرد می‌باشد. حساس به ویروس‌های  PNRS  و  PDVمی‌باشد. بیماری گال طوقه در این پایه مشاهده نشده و با آلبالو و گیلاس سازگار است.