کریمیسک ۵ (VSL-2) (Krymsk5

این پایه حاصل تلاقی Prunusfruiticosa x Prunusserrulata var. lannesiana می‌باشد. سازگاری با انواع گیلاس و آلبالو، اندازه درخت در مقایسه با درختان روی پایه مازارد 20 تا 30 درصد است. بسیار زودبارده‌تر نسبت به پایه‌های مازارد و کلت، استقرار خوب، عملکرد بالا، مقاوم به خاک‌های سنگین، عدم مشاهده بیماری گال طوقه، فرم عالی درخت به دلیل زاویه‌های باز، سفتی و اندازه خوب میوه و سازگاری با آلبالو و گیلاس، از مزیت‌های این پایه است. مقاومت بیشتری به سرما و خشکی دارد.