کوئینز آ , (Quince A)

این پایه توسط ایستگاه تحقیقاتی ایست مالینگ برای تولید درختان کوچکتر و بوتهای و برای کاشت با تراکم بالا انتخاب شده و دارای قدرت رشد متوسط است. از ویژگی‌های این پایه تحمل بالا به شته مومی، مقاوم به نماتدهای خسارت زای ریشه، سفیدک و گال طوقه، مقاومت متوسط به بلاست گلابی می‌باشد. این پایه حساس به آتشک می‌باشد.