گلدن کلون- Golden D. Cloon B

منشا اولیه : آمریکا،  درخت پررشد و قوی،  دیر گل،بسیار زود بارده و پر بار، زود رس، میوه:رنگ پوست زرد مایل به سبز، ترد و شیرین و آبدار