گالا موست- Gala Must

منشا: نیوزیلند، درخت متوسط تا قوی، بسیار دیر گل،زود بارده و پر بار با سال آوری محدود ، دیررس، میوه:متوسط اما بسیار یک دست، رنگ پوست قرمز مایل به صورتی، خوش عطر، ترد و شیرین و آبدار، انبارمانی مناسب