میچگالا- Gala Mitchgia

منشا: نیوزیلند، درخت متوسط تا قوی، بسیار دیر گل، زود بارده و پر بار با سال آوری محدود، دیررس،

میوه:متوسط اما بسیار یک دست، رنگ پوست قرمز مایل به صورتی، خوش عطر، ترد و شیرین و آبدار، انبارمانی مناسب