کاکس اورنج پیپین- Cox Orange pippin

منشا: انگلیس 1825 که فعلا حدود تولیدات انگلیس را شامل میشود. گیاهی دیپلوئید با عطر و طعم عالی، ظاهر جذاب،اندازه متوسط، رنگ زمینه زرد با رگه های نارنجی و قرمز، گوشت معطر و سفید، ترد و بسیار آبدار عطر و طعم اسیدی ، انبارداری مناسب.