گلدن دلیشز رایندرز- Golden delicious Reinders

میوه بسیار آبدار و ترد، با طعم ملایم، بسیار زود بارور، بسیار پر محصول، بسیار مناسب مناطق مرتفع، گرده افشان مناسب: رد دلیشز، گرانی اسمیت، فوجی، گالا،