جی اچ هیل-G. H. Hale

منشا: آمریکا ،میوه: خیلی درشت یا متوسط، میوه گرد و قرمز رنگ با گوشت زرد رنگ، هسته جدا، به دلیل بافت سفت قابلیت حمل ونقل بالا، دیررس، غیرخودبارور، و نیازمند گرده‌افشان، مقاوم به گرمای زیاد تابستان، حساس به سرمای بهاره