واندا-vanda

درخت نیمه افراشته، میوه درشت، قلبی شکل، سفت ، قرمز تیره،شیرین، مناسب تازه خوری و فریز کردن، مقاوم به ترکیدگی میوه،

گرده زای مناسب لاپینز ، استلا، سانبرست،