پنی- Penny

منشا: بریتانیا ، خود عقیم و نیازمند گرده‌زا

میوه درشت با عطر و طعم عالی، مزه شیرین و مناسب مصرف تازه‌خوری، دیررس،