رجینا- Regina

رجینا- Regina

پوستی قرمز تیره گوشت میوه سفت ، با عطر و طعم دلپذیر، پر محصول، خود عقیم و نیاز به گرده زا دارد، نسبتا مقاوم در برابر ترک میوه.