جورجیا -Giorgia

منشا: ایتالیا

زودبارور و زودرس، درخت نسبتا کوتاه و کم رشد اما بسیار پربارو مناسب باغات متراکم

میوه:  درشت  7تا 9 گرم ، سفت و خوش عطر، با دم بلند و مناسب برداشت مکانیزه، انبارمانی مثال زدنی

خودناسازگار

ripens shortly after Merchant