سامیت- Summit

سامیت- Summit

درختان افراشته و پر محصول ، خود عقیم، میوه  قرمز تیره، قلبی شکل درشت ، (حدود 13 گرم)، سفت،عطر و طعم خوب. کمی  حساس به ترکیدن در شرایط بارندکی زمان رسیدن، برداشت اواسط فصل-

 

  ripens about three days before Van