والور - Valor

منشا: کانادا، هگزاپلوئید، میوه درشت به رنگ بنفش تیره با گوشت زرد، طعم شیرین، مصرف تازه‌خوری و صنعتی، دیررس، به دلیل عدم خود باروری نیازمند گرده افشان‌ مناسب از آلوهای اروپایی