اپال-Opal

منشا: سوئد، رنگ میوه قرمز خالدار، زودرس، مصرف تازه‌ خوری، کیفیت عطر و طعم عالی، شیرین، مقاومت به بیماری‌ها خوب، مقاوم به سرمای زمستانه دارای بهترین طعم از بین ارقام الو، بیضی شکل ، هسته جدا، خاصیت انبارداری کم، خودبارور، پرمحصول