شامپیون- Champion

میوه ای گلابی فرم با پوست زرد طلایی رنگ ، به خاعطر بلال و طعم لیمویی آن بسیار پسندیده و گسترش یافته است. دیررس و در پاییز جمع آوری میشود.