پرتقال- Portugal

میوه های درشت ، گلابی فرم، طلایی، دیر رس پاییزه،