لسکواچ- Leskovacz

بومی پرتغال ، بسیار پر محصول، مستعد مناطق سردسبر، بسیار خوش طعم و معطر