لوئیس بن(بیروتی) -Louise Bonne

منشا : فرانسه، میوه: دیررس تابسیار دیررس، رنگ پوست سبز تیره با نواحی قرمز تیره، میوه بسیار خوش عطر ونرم و آبدار