لیست پیوندک ها
 1. راهنما: علاوه بر ارقام موجود و تحت مالکیت این شرکت، دیگر ارقام موجود در کشور در صورت نیاز از مراجع تولید کننده ی مجاز و معتبر و یا خارج کشور تهیه و پس از پیوند قابل عرضه می باشد.
 2. پیوندک سیب - تعداد درخواستی
 3. سیب - پینوا
  ورودی نامعتبر
 4. سیب - برابرن ماری ری رد
  ورودی نامعتبر
 5. سیب - برابرن هیل ول
  ورودی نامعتبر
 6. سیب - ویلتون رد جونا پرینس
  ورودی نامعتبر
 7. سیب - سامر رد
  ورودی نامعتبر
 8. سیب - نو وو یا جونا گلد
  ورودی نامعتبر
 9. سیب - دیانا دل کرفت
  ورودی نامعتبر
 10. سیب - جونا گاد بورکومپ
  ورودی نامعتبر
 11. سیب - رد تستارکینگ دلیشز
  ورودی نامعتبر
 12. سیب - گلدن دلیشز کلون بی
  ورودی نامعتبر
 13. سیب - گادن دلیشز کلون بی
  ورودی نامعتبر
 14. سیب - گرانی اسمیت
  ورودی نامعتبر
 15. سیب - فوجی
  ورودی نامعتبر
 16. سیب - گالا موست
  ورودی نامعتبر
 17. سیب - میچ گالا
  ورودی نامعتبر
 18. سیب - الستار
  ورودی نامعتبر
 19. سیب - الستار اکسلنت
  ورودی نامعتبر
 20. سیب - گلدن ریندرز
  ورودی نامعتبر
 21. پیوندک گلابی - تعداد درخواستی
 22. گلابی - بن لوییس یا بیروتی
  ورودی نامعتبر
 23. گلابی - کنفرانس
  ورودی نامعتبر
 24. گلابی - ویلیام یا فرنگی
  ورودی نامعتبر
 25. گلابی - اوکسانا
  ورودی نامعتبر
 26. پیوندک هلو - تعداد درخواستی
 27. هلو - جی اچ هیل
  ورودی نامعتبر
 28. هلو - دیکسی رد
  ورودی نامعتبر
 29. هلو - ایندیپندنس
  ورودی نامعتبر
 30. مشخصات سفارش دهنده
 31. نام و نام خانوادگی(*)
  نام و نام خانوادگی باید کاراکتر الفبایی باشد
 32. پست الکترونیک(*)
  لطفا ایمیل را به درستی وارد نمایید.
 33. نام شرکت
  ورودی نامعتبر
 34. استان و شهر
  ورودی نامعتبر
 35. تلفن تماس(*)
  ورودی نامعتبر
 36. تلفن تماس 2
  ورودی نامعتبر
 37. آدرس
  ورودی نامعتبر
 38. تاریخ تحویل
  ورودی نامعتبر
 39. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
    تولید کد جدیدورودی نامعتبر