لیست تولیدات پایه ها
 1. راهنما: پایه های تولیدی در این باغ مادری جهت احداث خزانه انتظار و تولید نهال پیوندی در اختیار نهالستان ها قرار می گیرد . تولید کنندگانه نهال پیوندی می توانند با مشاهده لیست تولید پایه ها بر اساس اطلاعات موجود در کاتالوگ ، نوع ، سایز و تعداد پایه درخواستی خود را اجهت تولید ثبت نمایند پایه ها در سایز هایی با قطر 5-7 میلیمتر، 7-9 میلیمتر و 9- 12 میلیمتر درجه بندی خواهند شد.
 2. پایه سیب - تعداد اصله درخواستی
 3. سیب - نیک 29 M9-NIC 29 (RN-29)
  ورودی نامعتبر
 4. سیب - مالینگ مرتون 106 (MM 106)
  ورودی نامعتبر
 5. سیب - مالینگ مرتون 111 (MM 111)
  ورودی نامعتبر
 6. سیب - EM 9 ایست مالینگ 9
  ورودی نامعتبر
 7. سیب - EM26 ایست مالینگ 26
  ورودی نامعتبر
 8. سیب - بوداگووسکی 9 B9 (Bud 9)
  ورودی نامعتبر
 9. پایه گلابی و به - تعداد اصله درخواستی
 10. Q elina
  ورودی نامعتبر
 11. Queence A
  ورودی نامعتبر
 12. پایه هسته دارها - تعداد اصله درخواستی
 13. کریم اسک 1 (Krymsk 1) VA-1
  ورودی نامعتبر
 14. کریم اسک 5 (Krymsk 5) VSL-2
  ورودی نامعتبر
 15. کریم اسک 6 (Krymsk 6 ) LC2
  ورودی نامعتبر
 16. کریم اسک 7 Krymsk 7 (L-2))
  ورودی نامعتبر
 17. Krymsk 86 کریم اسک 86
  ورودی نامعتبر
 18. کلت COLT
  ورودی نامعتبر
 19. مشخصات سفارش دهنده
 20. نام و نام خانوادگی(*)
  نام و نام خانوادگی باید کاراکتر الفبایی باشد
 21. پست الکترونیک(*)
  لطفا ایمیل را به درستی وارد نمایید.
 22. نام شرکت
  ورودی نامعتبر
 23. استان و شهر
  ورودی نامعتبر
 24. تلفن تماس(*)
  ورودی نامعتبر
 25. تلفن تماس 2
  ورودی نامعتبر
 26. آدرس
  ورودی نامعتبر
 27. کد امنیتی(*)
  کد امنیتی
    تازه کردنورودی نامعتبر