اندازه درخت بر روی این پایه ۸۰-۷۰% درختان استاندارد است، از ویژگی این پایه عملکرد بسیار بالا، ...
محصول مرکز تحقیقات اینرا فرانسه، هیبرید است از هلو و بادام، مناسب ارقام هلو، شلیل، بادام و برخی ...
منشا: اسپانیا ، هیبریدی از بادم و هلو، مناسب ارقام هلو، شلیل، بادام و برخی ارقام آلو، سازگاری کمتر ...
منشا: فرانسه، به میوه ایتالیایی هم معروف است. رشد درخت متوسط میوه: ترد، شیرین و آبدار و معطر، ...
منشا: سوئد مقاوم به سرمای زمستانه، نسبتا مقاوم به بیماری‌ها ، میوه:  قرمز، زودرس، مناسب ...
منشا: کانادا هگزاپلوئید، به دلیل عدم خود باروری نیازمند گرده افشان‌ مناسب از آلوهای اروپایی ...
منشا: بریتانیا خودبارور ، درختی زودگل،   میوه:  بیضی تا تخم مرغی برنگ قرمز ، ...
منشا:  کالیفرنیا خود گرده افشان، گرده افشان مناسب برای سایر ارقام ، تمایل به سال آوری، ...
منشا: آمریکا، بسیار زود بارده و پر بار، میان رس و زودگل، بدلیل زود گلی گرده زای بسیار عالی است، ...
منشا اولیه: ایتالیا میان رس تا دیررس، عملکرد بالا با سال آوری محدود، رشد عمودی، بسیار پربار، ...
منشا: هلند، درخت قوی،  دیر گل، زود بارده زود رس و پربار در صورت تنک ، بدون سال آوری، تا ...
منشا: هلند، درخت متوسط تا قوی، زود بارده و پر بار ، دیررس میوه: درشت، رنگ پوست قرمز با لکه های ...
پایه بسیار متداو ل و پاکوتاه کننده و مناسب باغات متراکم، زودبارده و پربار، مناسب باغات در سطح کوچک، ...
اندازه درخت بر روی این پایه مشابه ام 9 است. پایه مناسب باغات متراکم (1600 تا  4000 اصله در ...
منشا اولیه : مولداوی، اسپانیا درخت پررشد و قوی، دیرگل تا حدودی خودگشن اما کشت گرده زای مناسب ...
استقرار این پایه نسبت به پایه M9 بیشتر و گاهی اوقات درختانی بزرگتر از M9 تولید میکند. خاکهای سنگین ...
منشا: نیوزیلند، رقم دیپلوِید و خودگشن، درخت متوسط تا قوی، مناسب اقلیم سرد تا معتدل، زود بارده و پر ...
اندازه درخت بر روی این پایه ۴۰-۳۰ درصد استاندارد است.مقاومت زیاد به سرما، مقاومت زیاد به پوسیدگی ...
منشا: بلژیک، تریپلویید، موتانت انواع جوناگورد، قدرت رشدی خوب ، میوه: رنگ پوست قرمز تیره، درشت ...
منشا اولیه : فرانسه درخت پررشد و قوی، دیرگل تا حدودی خودگشن اما کشت گرده زای مناسب توصیه می شود، ...