برنامه پیشگام شبکه خراسان /  11 دی 1399 /  728 views

این برنامه در تاریخ 5 آذر 99 از شبکه خراسان رضوی پخش شد که طی آن باغ مادری و نهالستان و فعالیت های این شرکت دانش بنیان بطور کامل معرفی شده است